เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท   จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง   วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2548

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลินสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2548

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    -   จังหวัดกำแพงเพชร   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 8
    ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง   จังหวัดลำปาง   วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 7
    โรงแรม เอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค   จังหวัดสกลนคร   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
    ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ ลากูน   จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    -   จังหวัดกระบี่   วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    -   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย  รุ่นที่ 3
    -   จังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อาคารยิมเนเช๊ยม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   จังหวัดปทุมธานี   วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย  รุ่นที่ 1
    -   จังหวัดอยุธยา   วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2547 - 25 เมษายน พ.ศ. 2547

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมเซาท์เทอร์น สตาร์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2546 - 14 กันยายน พ.ศ. 2546

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    ณ ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมสตาร์   จังหวัดระยอง   วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2546

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ ห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ   จังหวัดขอนแก่น   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนท้องถิ่น  หลักสูตร "เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2546

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมเกียวอัน   จังหวัดสระบุรี   วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้อ  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

โครงการ 3    
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

   
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

โครงการ test    
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

   
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

   
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

   
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

   
      จังหวัด   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 543 - 11 มกราคม พ.ศ. 543

รวมทั้งหมด 217 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9