เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ภาพกิจกรรม

 
 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
 

ภาพกิจกรรม เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2566

เลือกปี:


โครงการ
  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   รุ่นที่ 2
  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566
  สถานที่ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัด นครสวรรค์
     
ดูภาพกิจกรรม