เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ภาพกิจกรรม

 
 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
 

ภาพกิจกรรม เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2565

เลือกปี:


โครงการ
  หลักสูตร    รุ่นที่
  วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 - 2 กันยายน พ.ศ. 2565
  สถานที่ ณ ห้องประชุม B 1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
     
ดูภาพกิจกรรม
 

โครงการ
  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   รุ่นที่ 2
  วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565
  สถานที่ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท   จังหวัด กาญจนบุรี
     
ดูภาพกิจกรรม
 

โครงการ
  หลักสูตร    รุ่นที่
  วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 - 12 กันยายน พ.ศ. 2565
  สถานที่ ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ และรัฐสภา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
     
ดูภาพกิจกรรม