เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

เอกสารต่างๆ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
        ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนเงินรางวัล 62 
        สถิติการจัดโครงการเสริมสร้าง 46 - ปัจจุบัน 
        ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้การสนับสุนเงินรางวัล ปี 62 ประเภทการฝึกอบรม/สัมมนา 
        ประกาศขยายเวลาส่งโครงการ/กิจกรรมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม ปี 62 
   
 ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา