เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
เลขที่ 499 ขั้น 14 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2831 9351-4
โทรสาร 0 2831 9351
อีเมล์ : democracy_pr@hotmail.com

สำนักประชาสัมพันธ์ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Call Center วุฒิสภา โทรศัพท์ 0 2244 1777 โทรสาร 0 2244 1779


แบบฟอร์มติดต่อ


เรื่อง *
ข้อความ *
ชื่อผู้ติดต่อ *
อีเมล์ *
โทรศัพท์ติดต่อ *
 

 
 

 
 

 
 

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
กฎหมายในกลุ่มอาเซียน