เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชM admin5589466962514 พฤศจิกายน 2559แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)M admin57266117829 มกราคม 2559แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ส่งผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล โครงการละ ๕,๐๐๐ บาทM admin51538320 มกราคม 2559แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนาแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุงM admin51487128 ตุลาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เสนอ กมธ. ศาสนาฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวM admin51551228 ตุลาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังM admin537045699 ตุลาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญM admin5138709 ตุลาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อ สนช.G admin531495719 ตุลาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บอกเล่าข่าวสำนักงาน ปี ๒ ฉบับที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘M admin5126701 ตุลาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้M admin5332554728 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ตามระเบียบวาระการประชุม สนช. ครั้งที่ ๕๖ /๒๕๕๘M admin51297028 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. พลังงาน พิจารณาปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน พื้นที่ชายแดนใต้M admin51285128 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การเมือง จัดสัมมนา “การพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยไทย”M admin5339957128 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. สังคมฯ รับหนังสือกรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนพิการที่ประกอบอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลM admin51289028 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. จัดโครงการสัมมนา “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในอนาคตM admin5329359022 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”M admin51278022 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๗M admin535145739 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณารายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะชุมชนM admin5129109 กันยายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเห็นชอบ “ประธานศาลฎีกา” ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญM admin51284024 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. รับรอง ๕ รายชื่อ“กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”M admin55329117324 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “หลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์”M admin51297024 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภา จำนวน ๒ ฉบับM admin51275024 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “วัลลภ ตังคณานุรักษ์” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาฯM admin5331157320 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. มีมติไม่ถอดถอน ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง กรณี “แก้ไข รธน. ประเด็นที่มา ส.ว.”M admin5363859420 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. และหนังสือสัญญาที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาM admin51285020 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปการศึกษาM admin51291010 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ.คมนาคม สนช. หาทางออก กรณี “สายการบินปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารคนพิการ”M admin51305010 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. มีมติเลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งอัยการสูงสุด “ไพรัช-จิระ” เป็น กก.อัยการผู้ทรงคุณวุฒิM admin55272114110 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม วิ.อาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวM admin51286010 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ข้อมูลข่าวสารกับ “ความโปร่งใส” ในการบริหารงานภาครัฐM admin55233116710 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. เตรียมสรรหา “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”M admin5131606 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รู้หรือไม่ ผิดกฎหมาย ป.ป.ช. โทษถึงประหารชีวิตM admin5127104 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนM admin5129004 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสนับสนุนสภากาชาดไทยM admin533175674 สิงหาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  มาแล้ว!!!!!!!!!!!!!!!!! บอกเล่าข่าวสำนักงานปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘M admin51277028 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ประชุมแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนอดีต ส.ส. ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่งM admin51290021 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเรื่องด่วน จำนวน ๑๒ ฉบับM admin51307021 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “อำนาจหน้าที่วุฒิสภา” ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูปM admin5343758421 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. งบประมาณฯ พิจารณางบประมาณรายจ่ายอีก ๕ กระทรวงM admin51283014 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. สาธารณสุข สนช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันนวัตกรรมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ” M admin5331257714 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บอกเล่าข่าวสำนักงาน ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘M admin5128508 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองประธาน สนช. คนที่สอง เตรียมพร้อมคณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซียM admin5129407 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อนุ กมธ.การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจฯ เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมM admin531665527 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๓๖ /๒๕๕๘M admin5128407 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)M admin5512211527 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ตั้ง กมธ.สามัญฯ ๑๗ คน ตรวจสอบประวัติ “ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์” เพื่อดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดM admin533345906 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๓๖ /๒๕๕๘M admin5127006 กรกฎาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เดินหน้าพิจารณาเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมM admin5345558122 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ที่ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่งฯ) เลือก “ภัทรศักดิ์” นั่งประธาน กมธ.M admin5342656422 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ พิจารณางบรายจ่าย “กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”M admin51313022 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24