เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ทำเนียบรุ่น

ค้นหาสมาชิก

  ชื่อ:
นามสกุล:
ชื่อเล่น:
 
 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
 

ทำเนียบรุ่น เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2562

เลือกปี:


โครงการ
  หลักสูตร    รุ่นที่
  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 - 3 กันยายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  จำนวน 276 คน
     
แสดงรายชื่อสมาชิก
แสดงรายชื่อสมาชิก
 

โครงการ
  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   รุ่นที่
  วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 - 14 กันยายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  จำนวน 219 คน
     
แสดงรายชื่อสมาชิก
แสดงรายชื่อสมาชิก