เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ดาวน์โหลด

ค้นหาไฟล์ดาวน์โหลด

  ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด:
 
 
 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2562

เลือกปี:


โครงการ
  หลักสูตร    รุ่นที่
  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 - 3 กันยายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  จำนวนไฟล์เอกสาร 0 ไฟล์
     
ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์
 

โครงการ
  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   รุ่นที่
  วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 - 14 กันยายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  จำนวนไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์
     
ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์