เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

ดาวน์โหลด

ค้นหาไฟล์ดาวน์โหลด

  ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด:
 
 
 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 
 

ไฟล์ดาวน์โหลด เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2563

เลือกปี:


โครงการ
  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   รุ่นที่ 1
  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 - 18 มกราคม พ.ศ. 2563
  สถานที่ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัด จังหวัดลำปาง
  จำนวนไฟล์เอกสาร 0 ไฟล์
     
ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์