เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  รุ่นที่ 1
    โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2565    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา    รุ่นที่ 1
    โรงแรม เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์    รุ่นที่ 2
    ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 - 17 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (ผ่านสื่อออนไลน์)  รุ่นที่ 3
    อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์    รุ่นที่ ๑
    ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 - 2 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์  รุ่นที่ 2
    ห้องประชุม หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์  รุ่นที่ 1
      จังหวัด   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมสุนีย์แกรนด์   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563    
    โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ การสัมมนาและการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 - 21 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช   จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 - 19 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ   จังหวัดฉะเชิงเทรา   วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 - 12 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    ณ โรงแรมประจวบแกรนด์   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม   วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการ อบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย  หลักสูตร สำหรับนวัตกรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการ อบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย  หลักสูตร สำหรับศิลปินพื้นบ้าน  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง   จังหวัดนครพนม   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดจังหวัดลำปาง   วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 - 18 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 - 14 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 - 3 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน   จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รวมทั้งหมด 234 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10