เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย    รุ่นที่ 5
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา (กิจกรรมประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย)    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
    โรงแรมพักพิงอิงโขง   จังหวัดนครพนม   วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 - 25 เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    ห้องศรีวิชัย CD ชั้น 2 โรงแรมวังใต้   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย  หลักสูตร -  รุ่นที่ 4
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว   จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 - 26 มกราคม พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา    
    ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว   จังหวัดกรุงเทพ   วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค    รุ่นที่ 2
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 - 28 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 - 4 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย    รุ่นที่ 2
    โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย    รุ่นที่ 1
    โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
    หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
    โรงเรียนคุรุประชาสรรค์   จังหวัดชัยนาท   วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา    รุ่นที่ 2
    โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการ สัมมนาเครือข่ยผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)    รุ่นที่ 1
    ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โครงการ การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2565    
    ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 - 28 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565    
    ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ และรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 - 12 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท   จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ กิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) ?Senate HackaFilm 2022?    
    ณ ห้องประชุม B 1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 - 2 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์  รุ่นที่ 2
    อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบออนไลน์  รุ่นที่ 1
    ห้อง 404 อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ กิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) "Senate hackaFilm"    
    ณ ห้องประชุม BB 205 ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รวมทั้งหมด 262 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11