เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ สัมมนาเครือข่ยผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)    รุ่นที่ 1
    ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โครงการ การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2565    
    ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 - 28 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565    
    ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ และรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 - 12 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท   จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ กิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) ?Senate HackaFilm 2022?    
    ณ ห้องประชุม B 1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 - 2 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์  รุ่นที่ 2
    อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านระบบออนไลน์  รุ่นที่ 1
    ห้อง 404 อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ กิจกรรมเรียนรู้และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) "Senate hackaFilm"    
    ณ ห้องประชุม BB 205 ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา  หลักสูตร (กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย)  
    โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย (Smart Program Democratic Learning)    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โครงการ สัมมนาเครือข่ายสภาจำลองสัญจรเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่    
    โรงแรมริเวอร์ไซค์และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  รุ่นที่ 1
    โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยประจำภูมิภาค พ.ศ. 2565    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา    รุ่นที่ 1
    โรงแรม เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์    รุ่นที่ 2
    ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 - 17 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (ผ่านสื่อออนไลน์)  รุ่นที่ 3
    อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์    รุ่นที่ ๑
    ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 - 2 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์  รุ่นที่ 2
    ห้องประชุม หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อออนไลน์  รุ่นที่ 1
      จังหวัด   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมสุนีย์แกรนด์   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563    
    โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งหมด 248 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10