เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โครงการ อบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย  หลักสูตร สำหรับนวัตกรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการ อบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย  หลักสูตร สำหรับศิลปินพื้นบ้าน  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง   จังหวัดนครพนม   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดจังหวัดลำปาง   วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 - 18 มกราคม พ.ศ. 2563

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 - 14 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 - 3 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน   จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    ณ ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 1 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด   จังหวัดตราด   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมทินิดี ระนอง   จังหวัดระนอง   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 - 28 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค สกลนคร   จังหวัดสกลนคร   วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ณ ห้องน้ำทองแกรนด์รูม โรงแรมน้ำทอง น่าน   จังหวัดน่าน   วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
    โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา  หลักสูตร -  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 - 10 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    ณ โรงแรมเลย พาเลซ   จังหวัดเลย   วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  รุ่นที่ 6
    ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท   จังหวัดตาก   วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา   จังหวัดจังหวัดภูเก็ต   วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 - 30 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ 1 โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย   จังหวัดหนองคาย   วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 2 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมดิเอ็มเพรส   จังหวัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    ห้องทวารวดี 1 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม   จังหวัดนครปฐม   วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 - 23 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช   จังหวัดสงขลา   วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองแก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย    
    ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 - 23 กันยายน พ.ศ. 2560

รวมทั้งหมด 217 กิจกรรม
หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9