เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 17
    โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 16
    โรงแรมรอยัลซิตี้   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 15
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 14
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 13
    โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์   จังหวัดตาก   วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 12
    ณ โรงแรมลพบุรีอินน์   จังหวัดลพบุรี   วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 11
    โรงแรม เดอะซิตี้ ศรีราชา   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 10
    โรงแรมพะเยาเกทเวย์   จังหวัดพะเยา   วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 - 25 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 9
    โรงแรมทินิดี ระนอง   จังหวัดระนอง   วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554 - 4 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 8
    โรงแรมโฆษิตฮิลล์   จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    โรงแรมสีมาธานี   จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
    ณ โรงแรม เอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค   จังหวัดสกลนคร   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 5
    โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์   จังหวัดแพร่   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
    โรงแรม เจ.บี หาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 - 23 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ บ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดตราด   วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    ณ โรงแรมริเวอร์แคว   จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ คณะกรรมการภาคประชาชนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
    -   จังหวัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 14
    โรงแรมสวนดุสิตเพลส   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553 - 8 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการ อบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย    
    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 13
    โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี   จังหวัดปัตตานี   วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 12
    ณ โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 11
    โรงแรมอิมพิเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 10
    โรงแรมอวตาร สปา เมาท์เท่น สวีท   จังหวัดอุทัยธานี   วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 9
    โรงแรมตักสิลา   จังหวัดมหาสารคาม   วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รวมทั้งหมด 212 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9