เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    ณ โรงแรมริเวอร์แคว   จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการ คณะกรรมการภาคประชาชนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
    -   จังหวัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 14
    โรงแรมสวนดุสิตเพลส   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553 - 8 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการ อบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย    
    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 13
    โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี   จังหวัดปัตตานี   วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 12
    ณ โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 11
    โรงแรมอิมพิเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 10
    โรงแรมอวตาร สปา เมาท์เท่น สวีท   จังหวัดอุทัยธานี   วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 9
    โรงแรมตักสิลา   จังหวัดมหาสารคาม   วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท   จังหวัดภูเก็ต   วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 - 25 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 7
    ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท   จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 - 4 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
    ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด   จังหวัดสระแก้ว   วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมริมปาว   จังหวัดกาฬสินธุ์   วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
    โรงแรมท็อปแลนด์   จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมรอยัลไดมอน   จังหวัดเพชรบุรี   วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 - 17 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    โรงแรมวังธารา รีสอร์ท   จังหวัดฉะเชิงเทรา   วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 1
    โรงแรมเลยพาเลซ   จังหวัดเลย   วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 10
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 4 กันยายน พ.ศ. 2552

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" (รุ่นพิเศษ)  รุ่นที่ 9
    โรงแรมรอยัลซิตี้   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร " กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 8
    โรงแรมเอเชียนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    โรงแรมทวินโลตัส   จังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
    โรงแรมชัยนาทธานี   จังหวัดชัยนาท   วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   จังหวัดร้อยเอ็ด   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
    โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ   วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

รวมทั้งหมด 222 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9