เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว   จังหวัดนครพนม   วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี   จังหวัดราชบุรี   วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ   จังหวัดสมุทรปราการ   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2551

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 - 9 กันยายน พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 - 2 กันยายน พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   จังหวัดร้อยเอ็ด   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมหาดทอง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ห้องอินคำแกรนด์ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 - 21 มกราคม พ.ศ. 2549

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ห้องเพชรดี โรงแรมเวล   จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมเวล   จังหวัดนครปฐม   วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
    โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2548

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 9
    ห้องราชศุภมิตร โรงแรมราชศุภมิตร   จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2548 - 4 กันยายน พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ จังหวัดตรัง   จังหวัดตรัง   วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย   จังหวัดหนองคาย   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    โรงแรมพิจิตรพลาซ่า   จังหวัดพิจิตร   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมโฆษิตฮิลล์   จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท   จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง   วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2548

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลินสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2548

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    -   จังหวัดกำแพงเพชร   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

รวมทั้งหมด 213 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9