เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมลำปำรีสอร์ท   จังหวัดพัทลุง   วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    โรงแรมซิตี้ ปาร์ค   จังหวัดน่าน   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์   จังหวัดยโสธร   วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552 - 26 มกราคม พ.ศ. 2552

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (ผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร)  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก   วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551 - 28 กันยายน พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม(ผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร)  รุ่นที่ 2
    ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก   วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551 - 21 กันยายน พ.ศ. 2551

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    ณ โรงแรมอินคำ   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 - 7 กันยายน พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (ผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร)  รุ่นที่ 1
    ณ โฮมแอนฮิลล์ รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก   วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย  หลักสูตร  รุ่นที่ 7
    อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมรอยัล ริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    โรงแรมชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท   จังหวัดชุมพร   วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว   จังหวัดนครพนม   วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี   จังหวัดราชบุรี   วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ   จังหวัดสมุทรปราการ   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2551

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 - 9 กันยายน พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 - 2 กันยายน พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น   จังหวัดร้อยเอ็ด   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมหาดทอง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    ห้องอินคำแกรนด์ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 - 21 มกราคม พ.ศ. 2549

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ห้องเพชรดี โรงแรมเวล   จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    โรงแรมเวล   จังหวัดนครปฐม   วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
    โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2548

รวมทั้งหมด 222 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9