เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ 1 โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย   จังหวัดหนองคาย   วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 2 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมดิเอ็มเพรส   จังหวัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    ห้องทวารวดี 1 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม   จังหวัดนครปฐม   วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 - 23 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช   จังหวัดสงขลา   วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองแก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย    
    ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 - 23 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560    
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 - 11 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
    ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 2 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
    วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล   จังหวัดสุพรรณบุรี   วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 9
    ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส   จังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช   จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา   วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 7
    โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ   จังหวัดชลบุรี   วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 5
    โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 4
    โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา   จังหวัดสงขลา   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 3
    โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 2
    อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   จังหวัดขอนแก่น   วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

   
      จังหวัด   วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 - 22 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการ test  หลักสูตร test  รุ่นที่ 1
    11   จังหวัด22   วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 - 19 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
    ณ ห้องแวนด้า แกรนด์ บอลลูม A ชั้น ๕ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ โฮเทล และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 - 10 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 7
    สมิหลาแคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง   จังหวัดสงขลา   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย    
    โรงแรมรามาการ์เด้น   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
    โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม   จังหวัดนครพนม   วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 9
    โรงแรมไพลิน   จังหวัดสุโขทัย   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 6
    โรงแรมบ้านสวน คุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รวมทั้งหมด 222 กิจกรรม
หน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9