เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย  รุ่นที่ 1
    โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท   จังหวัดลพบุรี   วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 2
    ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท   จังหวัดพิษณุโลก   วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 1
    ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 7
    โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดภูเก็ต   วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
    โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 5
    โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม   จังหวัดนครพนม   วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
    โรงแรมฟูราม่า   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 3
    โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 - 28 เมษายน พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    โรงแรมหรรษา เจบี   จังหวัดสงขลา   วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 1
    โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 3
    ณ สมิหลาแค้มป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท   จังหวัดสงขลา   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 2
    สำนักงานห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์   จังหวัดร้อยเอ็ด   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 1
    โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม   จังหวัดอุดรธานี   วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 - 20 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
    อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร และอำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    
    อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 6
    โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 5
    โรงแรมลายทอง   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 4
    โรงแรมเจริญธานี   จังหวัดขอนแก่น   วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 3
    โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต   จังหวัดปทุมธานี   วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 2
    โรงแรมลองบีช ชะอำ   จังหวัดจังหวัดเพชรบุรี   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 1
    โรงแรมทวินโลตัส   จังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
    จัดขึ้น ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน   จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และราชอาณาจักรกัมพูชา   วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 11
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
    โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รวมทั้งหมด 213 กิจกรรม
หน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9