เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กิจกรรมโครงการ

 

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 9
    โรงแรมชัยภูมิปาร์ค   จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
    โรงแรมลายทอง   จังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 7
    โรงแรมชัยคณาธานี   จังหวัดพัทลุง   วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 6
    โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี   วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 5
    โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
    โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 3
    โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น   วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 - 27 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล   จังหวัดฉะเชิงเทรา   วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 1
    โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ทแอนด์โฮเด็ล   จังหวัดฉะเชิงเทรา   วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี 2555  รุ่นที่ 13
    โรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 - 3 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 12
    โรงแรมมุกดาหารแกรนด์   จังหวัดมุกดาหาร   วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 11
    ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย อำเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
    ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 9
    โรงแรมเทพนคร   จังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการอบรมวิทยากรและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา    รุ่นที่ 8
    ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   จังหวัด   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 8
    โรงแรมพิจิตรพลาซ่า   จังหวัดพิจิตร   วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 7
    โรมแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท   จังหวัดสิงห์บุรี   วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
    โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์   จังหวัดสุรินทร์   วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 - 29 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 5
    โรงแรมเกษสิริ   จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 2 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
    โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 3
    โรงแรมสีหราช   จังหวัดอุตรดิตถ์   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
    มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท   จังหวัดสระบุรี   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 1
    โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล   จังหวัดฉะเชิงเทรา   วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 - 13 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการ คณะกรรมการภาคประชาชนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2554  
      จังหวัด   วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย “เครือข่ายวุฒิสภาร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”    รุ่นที่ 19
    โรงแรมสวนดุสิตเพลส   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รวมทั้งหมด 213 กิจกรรม
หน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9