เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin51207025 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  พลเอก ประยุทธ์ กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีM admin51211025 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กิจกรรมน่าสนใจของวุฒิสภาM admin51211021 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวการประชุมM admin51207021 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ขอเชิญส่งภาพถ่ายชิงรางวัลหัวข้อ "กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา"M admin51246118 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ สนช.M admin51218015 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรM admin51210015 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง (ตอนที่ ๓ ตอนจบ)M admin51219014 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin51223014 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. รายงานตัวยืนยันความพร้อมปฏิบัติหน้าที่M admin51223013 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin51218013 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ปิดรับสมัคร คตง. และ ผู้ว่า สตง. ยอดผู้สมัครล้นหลามM admin51216013 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ออกแล้ว … ผลการเลือกประธานและรองประธาน สนช.M admin51210013 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วันแม่แหงชาติM admin51215012 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติM admin5122607 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์M admin5121805 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองเลขาฯ วุฒิสภา ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล “๖๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”M admin5122005 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ด่วน!!! เปิดรับสมัคร คตง. และผู้ว่า สตง. ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗M admin5121205 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗M admin5122004 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”M admin5122704 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เสนอ คสช. ปฏิรูประบบผังเมืองไทยM admin5120504 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประชุมครั้งแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin5120604 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รายงานตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาM admin5122004 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  พี่น้องพร้อมเพรียงเตรียมรับการประชุมM admin51218031 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๓M admin51222031 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ข่าว กิจกรรมที่น่าสนใจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาM admin51213030 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ข่าว กิจกรรมที่น่าสนใจM admin51210030 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการM admin51223029 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับภารกิจการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งM admin51215029 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติM admin51218028 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ผู้บริหารระดับสูงกัมพูชาเรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติของไทยM admin51222028 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์M admin51207028 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เลขาฯ วุฒิสภา ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลกฎหมายM admin51211028 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง [1] (ตอนที่ ๒)M admin51235128 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงกลายเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจนิติM admin51216028 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙M admin51212028 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการ “อ่านวันละ ๑๐ นาที กับหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม”M admin51217025 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร่วมยินดี ๑๓ ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติM admin51214025 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมสนทนา “ความพร้อมของสำนักงานฯ ในการรองรับโรดแม็พ คสช.”M admin51220025 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การปรับตัวเพื่อประโยชน์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ AECM admin51211024 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติคืออะไรและทำอะไรได้บ้าง (ตอนที่ ๑)M admin51220024 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เตรียมสรรหา คตง. และผู้ว่า สตง. หลังจากที่ว่างเว้นมากว่า ๗ ปีM admin51220024 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาM admin51218024 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”M admin51219024 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ด้วยความห่วงใย จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาM admin51242110 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  "วันเข้าพรรษา"M admin51222110 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  "วันอาสาฬหบูชา"M admin51239110 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ภาพบรรยากาศในโครงการการสัมมนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีM admin5124529 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการการสัมมนาเครือข่ายฯ ณ จังหวัดปทุมธานีM admin5124519 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  "สัปดาห์ Boom Click Senate" M admin5123539 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24