เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ?" M admin5124639 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์M admin5124359 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมมือ สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติM admin5124229 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมงานนิติบัญญัติด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์M admin5123928 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมจัดงาน “วันสถาปนารัฐสภาไทย ครบรอบ ๘๒ ปี”M admin5125117 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”M admin5121907 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙M admin5121404 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ย้อนดู.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙M admin5123004 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ๙๘ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจากวุฒิสภาช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗M admin5122204 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีM admin5122104 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เตรียมเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2M admin5123623 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin5124012 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ข้าราชการยุคใหม่ก้าวไปข้างหน้าM admin5124511 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรีM admin5123401 กรกฎาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  หลักการสำคัญในการทำงานของข้าราชการM admin51222030 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แนวทางการทำงานของข้าราชการ…ในทัศนะของอดีตสมาชิกวุฒิสภาM admin51222030 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ.แรงงานฯ วุฒิสภา ศึกษากรณีคนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศM admin51232330 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เลขาฯ วุฒิสภา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มธ.M admin51245230 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙M admin51229030 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สอบถามข่าวคราวสมาชิกเครือข่ายฯM admin51215027 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51218026 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน ครั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราชM admin51224025 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51247224 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เลขาฯ วุฒิสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาอุปทูตจีนM admin51239123 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กรรมาธิการ ๓ สำนัก ยกเครื่องการทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม “ประสบการณ์พี่สู่น้อง”M admin51219023 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมยินดีกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์M admin51218023 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สำนักงานฯ จัดอบรม พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรM admin51222020 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติM admin51243220 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการไปลงทุน ณ “เมียนมาร์”M admin51245120 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภาในสมัยวิสามัญ 2557M admin51220020 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนM admin52483919 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาM admin51229518 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์M admin51251117 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภา มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานนิติบัญญัติM admin51696217 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin51240116 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภาจัดอบรมเขียนข่าวเสริมศักยภาพให้ข้าราชการM admin51216016 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รายละเอียดการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน (ครั้งที่ 5 และ 6)M admin51239213 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ (เพิ่มเติม)M admin51220012 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯM admin51209011 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  74 ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภาM admin51253111 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อัฟเดตที่อยู่ค่ะG สุพัตรา พรหมเพชร1238710 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เจาะลึก บริษัท ฟิลลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด หลีกเลี่ยงภาษี มูลค่าสูงกว่า ๖๘,๐๐๐ ล้านบาทM admin51235110 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  จริงหรือไม่ ? กับความขัดแย้งในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร จากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยM admin5123129 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนM admin5121909 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนM admin5124819 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีสมาชิกเครือข่ายฯM admin5122209 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวการจัดโครงการฯM admin5123715 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อยากทราบความเคลื่อนไหวM admin5122704 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วุฒิสภาส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวM admin5122803 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาของคู่ความในคดีM admin5127313 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24