เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  สภานิติบัญญัติกับข้อบังคับการประชุมM admin5124322 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วุฒิสภาพัฒนาระบบค้นข้อมูลกฎหมายในอาเซียนM admin5123122 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านM admin5124722 มิถุนายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว M admin51255230 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวอำลาข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาM admin51231129 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีเครือข่ายฯM admin51242228 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51245127 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลงM admin51244126 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มต่าง ๆM admin51219023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สำนักงานเลขาธิการขยายความร่วมมือกับเวียดนามM admin51225023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การใช้บังคับ พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๓M admin51220023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกจากวุฒิสภาM admin51213023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)M admin51218023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  "รัฐประหาร" กับ "ปฏิวัติ" แตกต่างกันอย่างไรM admin51224023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สถานการณ์บ้านเมืองM admin51214023 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีเครือข่ายฯM admin51225122 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์M admin51222021 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย(โครงการวุฒิสภาประชาธิปไตย)G นายอรรถพล ณะราศรี1241121 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ClickSenateM admin51224020 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เกมทายภาพปริศนา วารสารฉบับที่ ๓๒G เกมทายภาพปริศนา วารสารฉบับที่ ๓๒1245319 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดขอบเขต การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไว้อย่างไรบ้างM admin51231019 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เปิดตัว Facebookpage "ClickSenate"M admin51239119 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวช่องทางความเคลื่ิอนไหวของวุฒิสภาM admin51219019 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51225019 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภาพร้อมร่วมมือด้าน IT กับรัฐสภาแดนกิมจิM admin51219016 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วุฒิสภาหารือทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกของประเทศM admin51230016 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51219016 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีสมาชิกเครือข่ายฯM admin51231015 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกวุฒิสภาM admin51228014 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51226114 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญM admin51220012 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายต้นสัปดาห์M admin51228012 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่M admin5122308 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วุฒิสภา เปิดรับสมัคร กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิM admin5122308 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ญัตติขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาM admin5122708 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สอบถามความเคลื่อนไหวM admin5121508 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin5123207 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายหลังจากช่วงหยุดหลายวันM admin5121606 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ถามข่าวคราวเรื่องการทำกิจกรรมM admin5122402 พฤษภาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีสมาชิกเครือข่ายฯM admin51220030 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51217029 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายต้นสัปดาห์M admin51234028 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51246425 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวการจัดอบรมM admin51228024 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การทำกิจกรรมเผยแพร่ประชาธิปไตยM admin51243223 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีสมาชิกเครือข่ายฯM admin51217022 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51227021 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  พวกเราชาวผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา M admin51225018 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายหลังจากหยุดวันสงกรานต์M admin51231017 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีปีใหม่ไทยM admin51229011 เมษายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24