เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  กมธ. เกษตรฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” ๒๐ มิ.ย. นี้M admin51315022 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. มีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๓ วาระรวดM admin51220022 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณา ร่าง รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….M admin51236022 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ปธ. กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายฯ เสนอรายงานต่อ “สนช.” เพื่อพิจารณาวาระที่ ๓ ก่อนที่ประชุมจะมีมติM admin51236018 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. เกษตร หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประมง IUU FishingM admin51229017 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เร่งพิจารณารายจ่าย “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์”M admin51220017 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ เตรียมจัดสัมมนา “รวมพลังสร้างชาติ ยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน” ๑๙ มิ.ย. นี้M admin51226017 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภารับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๕ ฉบับ กำหนดระยะเวลาพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ๓๐ วันM admin51221017 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ /๒๕๕๘M admin51359017 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บอกเล่าข่าวสำนักงาน ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘M admin5123109 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”M admin5122308 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”M admin5123108 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “อนุฯ กิจการคนพิการ” เดินหน้าพิจารณาแนวทางจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ทั่วประเทศM admin5123108 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เป็นเรื่องด่วน พร้อมมอบ กมธ. คมนาคม เป็นผู้พิจารณา M admin5121308 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การเมือง จับมือ กมธ. สามัญศึกษาฯ จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง” ๓ มิ.ย. นี้M admin5121703 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘M admin5122203 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. พิจารณา “ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ” เตรียมเชิญ รฟม. ร่วมหารือM admin5122503 มิถุนายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การเมือง เดินหน้าพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นฯM admin51222025 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ จัดสัมมนา “(ร่าง) แผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”M admin51214025 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภารับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมเสนอตั้ง “กมธ. วิสามัญ” เพื่อพิจารณากำหนดเวลา ๙๐ วันM admin51219025 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การศึกษาฯ เสวนา “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”M admin51234025 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘M admin51227025 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อนุ กมธ. การป้องกันฯ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปด้านความมั่นคง กรณี ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงM admin51238021 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. สังคมฯ และกมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมจัดสัมมนา “แก้ไขกฎหมายสลากฯ” หวังแก้ปัญหาสลากทั้งระบบM admin51221021 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. มีมติเห็นชอบหนังสือสัญญา “บริการขนส่งทางอากาศ”M admin51243519 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภารับพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ พร้อมเสนอตั้ง กมธ. วิสามัญ พิจารณา ๓๐ วันM admin51561014 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  หลักการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญM admin51528214 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจีM admin5122207 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอ ที่ประชุมสภารับพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๒ ฉบับM admin5122807 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บอกเล่าข่าวสำนักงานฯ ฉบับ ๔ เมษายน ๒๕๕๘M admin5129621 พฤษภาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประกาศผล ๑๒ โครงการG ผุ้ส่ง1245325 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. วิสามัญศึกษาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ติดตามการทำงานของ ๓ คณะอนุฯ : กรณีการบังคับใช้ พ.ร.บ. เกี่ยวกับปิโตรเลียม ๒ ฉบับM admin51235016 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เร่งพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เรียงตามลำดับมาตรา เป็นครั้งที่ ๓M admin51223016 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เปิดประชุมนัดแรก หลังที่ประชุม สนช. มีมติมอบหมายให้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันM admin51235016 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin5123307 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….M admin5123307 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. มีมติไม่รับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นเพิ่มเติมM admin5121907 เมษายน 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!M admin51225131 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาตั้ง “กมธ. สามัญ พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ท.”M admin51249223 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin5122009 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณา “ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเรื่องอื่น ๆ”G admin5121809 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คนM admin5122902 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….M admin5123202 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘M admin5121802 มีนาคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๒ ฉบับM admin51232018 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. สัปดาห์หน้าM admin51231018 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. เห็นชอบให้นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินM admin51225018 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อยากจัดโครงการG คิว1245215 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลการเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ….” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘M admin5124109 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอตั้ง กมธ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ๒ ฉบับM admin5122309 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24