เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. ตั้ง กมธ.สามัญฯ ๑๗ คน ตรวจสอบประวัติ “ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์” เพื่อดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1241 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม
ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓) หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเลือก ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัตน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด ขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ทั้ง ๑๗ คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้ง ๑๖ คณะ คณะละ ๑ คน และจากตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑ คน ดังนี้

๑. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๒. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๔. นายแถมสิน รัตนพันธ์ุ
๕. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
๖. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
๗. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
๘. พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
๙. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
๑๐. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
๑๑. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
๑๒. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
๑๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๔. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
๑๕. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
๑๖. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
๑๗. พลเอก อู้ด เบื้องบน

สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ซึ่งจะครบกำหนดในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 6 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:08:48 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code