เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ ***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา*** เสนอคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับในวงงานรัฐสภา คำว่า “สมัยประชุม”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2714 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา***
เสนอคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับในวงงานรัฐสภา คำว่า “สมัยประชุม”
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ในปีหนึ่ง มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 2 สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดเวลา 120 วัน โดยจะถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองจะเป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ทั้งนี้ การประชุมวุฒิสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้ จึงอยู่ในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ซึ่งเริ่มเปิดสมัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 - 18 กันยายน 2565
แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 31 มกราคม 2565  เวลา 10:12:12 น.   
หน้า