เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. การเมือง จัดสัมมนา “การพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยไทย”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2710 ครั้ง
ตอบ 571 ครั้ง
กมธ.การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเวทีสัมมนา “การพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยไทย” หวังพัฒนาคุณภาพพรรคการเมืองพร้อมสร้างความยั่งยืนให้ระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่งเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ คณะกรรมาธิการการเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนจากภาคการเมืองและภาควิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนแนวความคิด ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากบุคคลที่มีบทบาทและประสบการณ์ตรง

สำหรับวิทยากรที่ร่วมอภิปรายในการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ สภาพปัญหาการเมืองไทยที่มีรากฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ พรรคการเมือง โดยการเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ มีสภาพการณ์ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาลขาดเสถียรภาพ เกิดความขัดแย้งทางความคิด ความไม่ต่อเนื่องทางการเมือง การแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือการใช้เสียงข้างมากลากไป เป็นต้น

ส่วนแนวทางการแก้ไขนั้น เวทีสัมมนาได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม ได้แก่ พรรคการเมืองต้องไม่เป็นพรรคชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์ ต้องสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ต้องมีอุดมการณ์ และจะต้องไม่มีการควบรวมพรรคภายหลังการเลือกตั้ง ต้องมีความชัดเจนว่าการเมืองจะไม่เข้าไปแทรกแซงระบบราชการ ต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนรากหญ้า ต้องป้องกันไม่ให้ทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองกลายเป็นการลงทุนในพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องไม่สร้างกลไกเพื่อควบคุมระบบการเมืองทั้งหมดที่ทำให้พรรคของตนชนะการเลือกตั้งทุกครั้ง โดยพรรคอื่นไม่มีโอกาสที่จะแข่งขันได้ ประชาชนต้องเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของพรรคการเมืองและนักการเมือง พร้อมทั้งรักษาและสร้างความยั่งยืนให้ระบอบประชาธิปไตย

ภายหลังการอภิปราย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและ ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อสรุปเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต


แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 28 กันยายน 2558  เวลา 09:28:58 น.   
หน้า