เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ ขอเชิญชวนเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเงินรางวัล ปี 2565
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2727 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ขอเชิญชวนเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเงินรางวัล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมีรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ที่จะให้การสนับสนุน ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกวดการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่าน Facebook Fanpage
2. การประกวดการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาผ่านวิทยุชุมชน
3. การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
4. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

**ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น**

สามารถส่งโครงการ/กิจกรรมเข้ารับการสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่
31 พฤษภาคม 2565

หากมีความประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 9352 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://leader.senate.go.th/upload_file/xkglujkyelapfaz.pdf
แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 28 มีนาคม 2565  เวลา 11:02:06 น.   
หน้า