เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ ***สาระน่ารู้กับวุฒิสภา*** การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2735 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถือเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากคนพิการเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ควรมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงได้มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจ้างงานคนพิการมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 มีนาคม 2565  เวลา 09:17:35 น.   
หน้า