เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. พลังงาน พิจารณาปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน พื้นที่ชายแดนใต้
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2722 ครั้ง
ตอบ 1 ครั้ง
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ โดยมีพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาเรื่องร้องเรียน จากกลุ่มผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายไฟฟ้าของภาคเอกชน

๒. พิจารณาปัญหาความมั่นคง ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชิญ นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการธุรกิจ Alternative Power บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตให้กลุ่มธุรกิจ Alternative Power บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ไปศึกษาผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ เพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้า แจ้งว่า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ติดต่อกับผู้ลงทุนในท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลเช่นกัน และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอนำกรณีดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพลังงานต่อไป

๓. พิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๓.๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน ได้เสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ เกี่ยวกับการนำพืชพลังงานมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

๓.๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิล ได้เสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ได้แก่ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการบังคับใช้ถังแก๊สแบบคอมโพสิตแทนถังเหล็กในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใน ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา การพิจารณาศึกษาปัญหาพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางปิโตรเลียมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

๓.๓ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้า ได้เสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๑

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 28 กันยายน 2558  เวลา 09:30:43 น.   
หน้า