เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. จัดโครงการสัมมนา “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในอนาคต
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2720 ครั้ง
ตอบ 590 ครั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในอนาคต และเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับทราบ ที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จัดโดยคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศไทย” และสัมมนาในหัวข้อ “วิพากษ์การปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสครบรอบการปฏิบัติงาน ๑ ปี และบทบาทในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา และรองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมอภิปราย และดำเนินรายการโดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จากนั้น ในช่วงบ่าย สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “Road Map ของรัฐบาล และ คสช.” พร้อมสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทและผลงานของ สนช. ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา” (ประเด็นวิพากษ์) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำการสัมมนา และดำเนินรายการโดย นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ หมู่บ้านทุ่งตะวันทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสมภพ วันดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำเมืองพัทยา รายงานสถานการณ์ดังกล่าว และโอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้

จากนั้น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของ รวมมูลค่า ๓๕๘,๙๒๐ บาท ให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บ้านเด็กพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 22 กันยายน 2558  เวลา 14:30:35 น.   
หน้า