เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. สาธารณสุข สนช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันนวัตกรรมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1243 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลักดันนวัตกรรมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานวัตกรรมหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนสะท้อนมุมมอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป กิจกรรมในการสัมมนาจะประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสมรรถภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน” การแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดเวทีรับฝังความคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา การจัดสัมมนาในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีความคาดหวังที่จะให้เกิดการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้มีการสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมมนาเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 14 กรกฎาคม 2558  เวลา 09:33:11 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code