เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ “หลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1275 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
การค้ามนุษย์นั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และละเมิดต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งมิได้จำกัดแต่เฉพาะหญิงและเด็ก และกระทำด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การนำบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปค้าประเวณีนอกราชอาณาจักร การบังคับใช้แรงงานบริการด้วยการทารุณไร้ความเมตตาหรือเอารัดเอาเปรียบ หรือการบังคับให้เร่ร่อนขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมาตรการในการช่วยเหลือบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายและได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม จึงขอนำเสนอเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์”ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ รายละเอียดตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 24 สิงหาคม 2558  เวลา 13:29:51 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code