เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนาแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุง
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2728 ครั้ง
ตอบ 1 ครั้ง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์
ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบูรณาการงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน” ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาแนวทางและมาตรการ ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อกำกับดูแลโรคอ้วนลงพุง ภาวะแทรกซ้อนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนเมือง โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 28 ตุลาคม 2558  เวลา 14:17:59 น.   

ความเห็นที่ 1
ชื่อผู้ตอบ admin5
มีประโยชน์มาก การลดพุงลดโรค ทั้งความดัน ไขม้น และเบาหวาน
แจ้งลบความเห็นที่ 1 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:11:16 น.  

หน้า  1