เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2045 ครั้ง
ตอบ 215 ครั้ง
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อใช้บังคับมาได้ระยะหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งจะมีผลดีต่อการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว แล้วลงมติเห็นชอบ จำนวน ๒๐๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนน ไม่มี จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีดังนี้

๑. แก้ไขลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภานิติิบัญญัติแห่งชาติ
๒. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์
๓. กำหนดแนวทางการพิจารณาคำขอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
๔. กำหนดแนวทางการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
๕. กำหนดกลไกแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
๖. กำหนดการสิ้นสุดลงของสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๗. กำหนดกลไกรองรับกรณีสภาปฏิรูปแห่งชาตืหรือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง

สำหรับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ รายละเอียดตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 กันยายน 2558  เวลา 14:41:17 น.   

ความเห็นที่ 215
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Nicely put. Appreciate it. <a href=https://safeonlinecanadian.com/>canada pharmaceuticals online<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 215 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 11:02:46 น.  

ความเห็นที่ 214
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Cheers, Loads of info!
<a href=https:/˼iaonlinebuyntx.com/>Tadalafil Blister<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 214 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 06:37:34 น.  

ความเห็นที่ 213
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Excellent info. With thanks! <a href="https:/˼omprarbaclofensinreceta.com/">Baclofen And Dosage<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 213 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 04:57:16 น.  

ความเห็นที่ 212
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Cheers. A good amount of data.
<a href="https:/˺lisinoprilus.com/">zestoretic<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 212 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 03:15:55 น.  

ความเห็นที่ 211
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Incredible quite a lot of very good knowledge. <a href=https://viaonlinebuymsn.com/>buy viagra without doctor prescription<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 211 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 02:07:37 น.  

ความเห็นที่ 210
ชื่อผู้ตอบ KeithHew (Guest)
Thanks a lot, Great stuff.
<a href="https://lexapro-coupon.com/">escitalopram 10mg<˺> <a href="https://zoloft-generic.com/">sertraline<˺> <a href="https://prednisoloneeyedrops.com/">Buy Prednisolone For Horses<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 210 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 23:04:13 น.  

ความเห็นที่ 209
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Seriously loads of amazing facts! <a href="https:/⾬yclovir-buy.com/">Aciclovir Without Prescr<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 209 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 22:39:02 น.  

ความเห็นที่ 208
ชื่อผู้ตอบ Clarkwep (Guest)
You actually revealed it very well!
<a href=https:/⿊nadianpharmacycom.com/>canadian pharmacy online<˺> <a href=https://trustedwebpharmacy.com/>canadadrugsonline<˺> <a href=https://viagrabestbuyrx.com/>canadian pharmacies without an rx<˺> <a href=https://viaonlinebuyntx.com/>canadianpharmacy<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 208 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 22:29:09 น.  

ความเห็นที่ 207
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Amazing knowledge. Many thanks. <a href=https:/⿊nadianpharmacyntv.com/>canada drugs online<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 207 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 21:28:40 น.  

ความเห็นที่ 206
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Nicely put, Regards! <a href="https:/˺tarax-hydroxyzine.com/">atarax medication<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 206 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 22 มกราคม 2563 เวลา 19:40:52 น.  

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code