เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2720 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ขอเชิญผู้สนใจสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา ได้ที่ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย ประกอบด้วย ข้อมูลวิชาการและกฎหมายที่น่าสนใจ 6 ประเภท ได้แก่
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
2) ร่างพระราชบัญญัติ
3) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4) ร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
5) พระราชกำหนด
6) หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ :
1. เว็บไซต์ https://lis.parliament.go.th/law/
2. สแกนผ่าน QR Code ตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 10 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08:55:22 น.   
หน้า