เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ ที่ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่งฯ) เลือก “ภัทรศักดิ์” นั่งประธาน กมธ.
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1941 ครั้ง
ตอบ 216 ครั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่งฯ) ประชุมนัดแรก มีมติเห็นชอบให้ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความดดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อพิจารณาเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสงทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขณะที่ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง นางสุรางคณา วายุภาพ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สอง โดยมี นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ และนายสรวิศ
ลิมปรังษี ทำหน้าที่เลขานุการฯ

สำหรับร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ คณะรัฐมนตรีได้เป็นผู้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจากปัจจุบันมีคดีที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก และบางคดีมีความยุ่งยากซับซ้อน การให้ศาลชั้นต้นที่รับคดีไว้ต้องพิจารณาพิพากษาคดีเหล่านั้น อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติทำให้คดีช้า ในทางตรงกันข้ามหากสามารถโอนคดีเหล่านั้นไปยังศาลแพ่ง ซึ่งได้จัดตั้งแผนกคดีชำนัญพิเศษไว้แล้ว ก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสมควรกำหนดให้ศาลแพ่งที่รับคดีไว้ มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณานอกเขตศาลได้ เพื่อให้องค์คณะผู้พิพากษาได้สืบพยานหลักฐานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การเก็บรักษาข้อมูลคดีของศาลในรูปของเอกสารในปัจจุบันต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และไม่สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบ ทั้งการสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้มากขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งเป็นเอกสาร สมควรแก้ไขให้การจัดเก็บข้อมูลคดีของศาลสามารถดำเนินการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการยื่นส่งคำคู่ความและเอกสารระหว่างศาลกับคู่ความหรือระหว่างคู่ความด้วยกัน สามารถดำเนินการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ รวมทั้งสมควรแก้ไขวิธีการส่งคำคู่ความและเอกสารโดยวิธีอื่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 22 มิถุนายน 2558  เวลา 11:46:21 น.   

ความเห็นที่ 216
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Kudos. I enjoy it. <a href="https://phenergangel.com/">promethazine dm<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 216 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 12:07:26 น.  

ความเห็นที่ 215
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Regards, Awesome information! <a href=https://viaonlinebuymsn.com/>viagra without a doctor prescription in us<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 215 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 11:02:19 น.  

ความเห็นที่ 214
ชื่อผู้ตอบ KeithHew (Guest)
Very well voiced of course! !
<a href="https://larapropecia.com/">finasteride<˺> <a href="https://safeonlinecanadian.com/">canadian pharmacies without an rx<˺> <a href="https:/˿lagyl-buy.com/">flagyl 500 mg<˺> <a href="https:/˿luoxetine-hydrochloride.com/">prozac buy<˺> <a href="https:/⿊nadianpharmaciescubarx.com/">canada online pharmacies<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 214 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:53:42 น.  

ความเห็นที่ 213
ชื่อผู้ตอบ IsmaelPic (Guest)
With thanks. I value it. <a href="https:/˻uy-acyclovir-4sex.com/">acyclovir cream<˺> <a href="https:/⿊nadianpharmacycom.com/">canadian rx<˺> <a href="https:/˺moxicillincaamoxil.com/">Amoxicillin 1000 Mg Dose<˺> <a href="https://larapropecia.com/">finasterid<˺> <a href="https:/⿵tadalafil.com/">Where To Buy Tadalafil Uk<˺> <a href="https:/˿lomaxtoday.com/">Flomax Buy<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 213 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:34:00 น.  

ความเห็นที่ 212
ชื่อผู้ตอบ Clarkwep (Guest)
Really many of excellent material!
<a href=https:/˻uymodafinilntx.com/>side effects for modafinil<˺> <a href=https://safeonlinecanadian.com/>canada pharmaceutical online ordering<˺> <a href=https://viaonlinebuyntx.com/>canada drugs online<˺> <a href=https:/⿊nadianpharmacyopen.com/>canadian online pharmacies<˺> <a href=https:/⿊nadianpharmaciescubarx.com/>online pharmacies of canada<˺> <a href=https:/˼iaonlinebuymsn.com/>list of legitimate canadian pharmacies<˺> <a href=https://trustedwebpharmacy.com/>canadian drugs<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 212 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 07:47:59 น.  

ความเห็นที่ 211
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Nicely put. Thank you! <a href="https:/˺lisinoprilus.com/">What Is The Retail Price Of Lisinopril<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 211 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 07:44:17 น.  

ความเห็นที่ 210
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Amazing advice. Thanks a lot. <a href="https://nextdayneurontin.com/">gabapentin 300<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 210 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 06:37:52 น.  

ความเห็นที่ 209
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Kudos, Terrific information. <a href=https://viaonlinebuymsn.com/>generic viagra without subscription<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 209 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 06:37:09 น.  

ความเห็นที่ 208
ชื่อผู้ตอบ IsmaelPic (Guest)
Thanks! I enjoy it. <a href="https://generic-phenergan.com/">Phenergan With Codeine Order<˺> <a href="https:/˽iscount-allopurinol.com/">allopurinol 300<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 208 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 03:58:29 น.  

ความเห็นที่ 207
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
You stated that perfectly. <a href="https://valsartanhydrochlorothiazide.com/">hydrochlorot<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 207 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 02:06:24 น.  

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code