เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2717 ครั้ง
ตอบ 569 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีย์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยการลงนามดังกล่าวมีกรอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุสาหกรรมการบิน คือ ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านการบินในอาเซียน ควบคู่กับส่งเสริมและพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาค โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเกื้อกูลทางวิชาการ เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 ตุลาคม 2558  เวลา 13:56:49 น.   
หน้า