เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ “อำนาจหน้าที่วุฒิสภา” ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 3438 ครั้ง
ตอบ 584 ครั้ง
ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างแรก) ที่จัดทำเสร็จต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป นั้น ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับนี้ได้กำหนดให้มี “องค์กรผู้ใช้อำนาจด้านนิติบัญญัติของรัฐ” คือ “รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา”

โดยในส่วนของ “วุฒิสภา” นั้น ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน มีที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการเลือกกันเองและการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้น มีกำหนดคราวละ ๖ ปี นับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่มีประกาศรับรองผลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระมิได้ อนึ่ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ ให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ทั้งหมดพ้นจากสมาชิกภาพ และให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๔) จำนวนกึ่งหนึ่งพ้นจากสมาชิกภาพโดยการจับสลาก และมิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้าม รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งและการห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไปหลังจากที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพ

เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนของบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาฉบับนี้แล้ว ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีบทบาทและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนาจด้านนิติบัญญัติ

๒. ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

๓. ด้านการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

๔. ด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

๕. ด้านการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของแผ่นดิน

๖. ด้านอื่น ๆ

ตามที่ได้กล่าวมาโดยลำดับจะเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูปฉบับนี้ ทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้วุฒิสภามีที่มาและองค์ประกอบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้วุฒิสภาเป็นสภาผู้แทนพลเมือง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของมองเตสกิเออ (Montesquieu) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งกล่าวไว้ว่า “โครงสร้างทางการเมืองที่ดีต้องเป็นโครงสร้างที่ดึงกลุ่มพลังที่แท้จริงในสังคมทุกกลุ่มให้เข้ามาอยู่ในโครงสร้างได้” รายละเอียดตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 21 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:54:12 น.   

ความเห็นที่ 585
ชื่อผู้ตอบ PhillipAnync (Guest)
Great content. Cheers! <a href="https:/˼iaonlinebuyntx.com/">Buy Genuine Cialis Uk<˺> <a href="https://viagradjango.com/">cheap viagra<˺> <a href="https:/⿊nadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canada pharmacy<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 585 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:22:51 น.  

ความเห็นที่ 584
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Effectively voiced certainly! . <a href="https://viagradjango.com/">generic viagra cost<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 584 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:53:14 น.  

ความเห็นที่ 583
ชื่อผู้ตอบ TyroneFUH (Guest)
You made your point pretty effectively.. <a href="https:/⿊nadianpharmacyntv.com/">canada pharmacy<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 583 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:33:48 น.  

ความเห็นที่ 582
ชื่อผู้ตอบ PhillipAnync (Guest)
Thanks. A good amount of material!
<a href="https:/𯲽productstrust.com/">what is kratom<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 582 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:33:48 น.  

ความเห็นที่ 581
ชื่อผู้ตอบ KeithHew (Guest)
Wow lots of good knowledge.
<a href="https:/⿊nadianpharmacyntv.com/">canadian online pharmacy<˺> <a href="https:/⿊nadianpharmacyopen.com/">canadian online pharmacy<˺> <a href="https://viagrapython.com/">viagra for sale<˺> <a href="https:/˼iaonlinebuyntx.com/">cialis 20 mg<˺> <a href="https:/𯲽productstrust.com/">where can i buy cbd oil<˺> <a href="https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/">legal canadian prescription drugs online<˺> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canadadrugs<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 581 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:32:44 น.  

ความเห็นที่ 580
ชื่อผู้ตอบ PhillipAnync (Guest)
Thank you! A lot of information.
<a href="https:/˼ialistl.com/">cialis pills<˺> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">mexican pharmacies shipping to usa<˺> <a href="https://viagradocker.com/">buy generic viagra<˺> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">sildenafil without a doctorโ€™s prescription paypal<˺> <a href="https:/⿊nadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canadian pharmacies online<˺> <a href="https://viagradjango.com/">viagra without a doctors prescription<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 580 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:04:18 น.  

ความเห็นที่ 579
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Really plenty of helpful advice! <a href="https://viagrapython.com/">viagra side effects<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 579 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06:31:46 น.  

ความเห็นที่ 578
ชื่อผู้ตอบ PhillipAnync (Guest)
Valuable facts. Regards. <a href="https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/">best canadian online pharmacies<˺> <a href="https:/⿊nadianpharmacyopen.com/">canadian pharmacies without an rx<˺> <a href="https://viagradocker.com/">generic viagra online<˺> <a href="https:/˼ialistl.com/">cialis 20 mg<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 578 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06:31:45 น.  

ความเห็นที่ 577
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Effectively spoken of course! . <a href="https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/">canadian cialis<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 577 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06:31:45 น.  

ความเห็นที่ 576
ชื่อผู้ตอบ PhillipAnync (Guest)
Cheers. I appreciate this! <a href="https:/⿊nadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">highest rated canadian pharmacies<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 576 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04:34:17 น.  

หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code