เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ “อำนาจหน้าที่วุฒิสภา” ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1956 ครั้ง
ตอบ 240 ครั้ง
ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างแรก) ที่จัดทำเสร็จต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้พิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป นั้น ซึ่งตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับนี้ได้กำหนดให้มี “องค์กรผู้ใช้อำนาจด้านนิติบัญญัติของรัฐ” คือ “รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา”

โดยในส่วนของ “วุฒิสภา” นั้น ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน มีที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการเลือกกันเองและการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมข้างต้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้น มีกำหนดคราวละ ๖ ปี นับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่มีประกาศรับรองผลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระมิได้ อนึ่ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปีนับแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ ให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ทั้งหมดพ้นจากสมาชิกภาพ และให้สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๔) จำนวนกึ่งหนึ่งพ้นจากสมาชิกภาพโดยการจับสลาก และมิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะต้องห้าม รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งและการห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ มาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไปหลังจากที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดสมาชิกภาพ

เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนของบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาฉบับนี้แล้ว ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีบทบาทและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนาจด้านนิติบัญญัติ

๒. ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

๓. ด้านการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

๔. ด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

๕. ด้านการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของแผ่นดิน

๖. ด้านอื่น ๆ

ตามที่ได้กล่าวมาโดยลำดับจะเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูปฉบับนี้ ทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้วุฒิสภามีที่มาและองค์ประกอบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้วุฒิสภาเป็นสภาผู้แทนพลเมือง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของมองเตสกิเออ (Montesquieu) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งกล่าวไว้ว่า “โครงสร้างทางการเมืองที่ดีต้องเป็นโครงสร้างที่ดึงกลุ่มพลังที่แท้จริงในสังคมทุกกลุ่มให้เข้ามาอยู่ในโครงสร้างได้” รายละเอียดตามแนบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 21 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:54:12 น.   

ความเห็นที่ 240
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Fine material. Thanks a lot! <a href="https:/⿊nadianpharmacyntv.com/">canada pharma limited<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 240 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 13:22:58 น.  

ความเห็นที่ 239
ชื่อผู้ตอบ IsmaelPic (Guest)
Incredible quite a lot of great info. <a href="https://kamagra-cheapest.com/">kamagra bestellen<˺> <a href="https://ipropecia.com/">finasteride 5mg<˺> <a href="https://inderalrxlist.com/">inderal medication<˺> <a href="https:/˻uyflomaxonline.com/">How To Buy Tamsulosin<˺> <a href="https:/˽iflucan4u.com/">Valium Diflucan Interaction<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 239 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 12:09:37 น.  

ความเห็นที่ 238
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Really loads of superb tips. <a href="https:/˻uyatarax-norx.com/">Atarax 20 Mg<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 238 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 11:46:07 น.  

ความเห็นที่ 237
ชื่อผู้ตอบ LouisCam (Guest)
Very well voiced really. ! <a href=https://safeonlinecanadian.com/>canadian pharmacies-247<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 237 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:50:15 น.  

ความเห็นที่ 236
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Wonderful knowledge. Many thanks! <a href="https://larapropecia.com/">Generic Levitra Propecia<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 236 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:57:37 น.  

ความเห็นที่ 235
ชื่อผู้ตอบ Clarkwep (Guest)
You said it very well.!
<a href=https:/⿊nadianonlinepharmacytrust.com/>canada pharmaceutical online ordering<˺> <a href=https:/˼iaonlinebuymsn.com/>canadian pharmacies<˺> <a href=https:/⿊nadianpharmacycom.com/>canadian pharmacy online<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 235 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 07:49:31 น.  

ความเห็นที่ 234
ชื่อผู้ตอบ Ernestkeero (Guest)
Thanks a lot, I appreciate this. <a href="https://viaonlinebuymsn.com/">viagra cost without insurance<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 234 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 07:22:54 น.  

ความเห็นที่ 233
ชื่อผู้ตอบ KeithHew (Guest)
Kudos. Numerous content!

<a href="https://weightlosswellbutrin.com/">wellbutrin xl<˺> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">canadian pharmacies online<˺> <a href="https:/˻uytrazodone100mg.com/">trazodone generic<˺> <a href="https:/𯄀mgusviagra.com/">viagra without a doctor prescription<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 233 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 06:51:37 น.  

ความเห็นที่ 232
ชื่อผู้ตอบ IsmaelPic (Guest)
Wonderful tips. Regards! <a href="https:/˼iaonlinebuymsn.com/">canadian viagra<˺> <a href="https://lexapro-coupon.com/">escitalopram 10 mg<˺> <a href="https://prednisoloneeyedrops.com/">prednisolone bnf<˺> <a href="https:/˽iflucan4u.com/">Fluconazol Diflucan Dosage<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 232 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 05:33:11 น.  

ความเห็นที่ 231
ชื่อผู้ตอบ LarryBlorb (Guest)
Very good material. Cheers. <a href="https://prednisoloneeyedrops.com/">prednisolon<˺>
แจ้งลบความเห็นที่ 231 ไปยังผู้ดูแลระบบวันที่ตอบ 23 มกราคม 2563 เวลา 04:30:19 น.  

หน้า  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code