เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ สนช. มีมติเลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งอัยการสูงสุด “ไพรัช-จิระ” เป็น กก.อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1238 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลือก “นายไพรัช – พลเอก จิระ”ดำรงตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และเห็นชอบให้“ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์” เป็นอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตราตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ คน คือ นายไพรัช วรปาณิ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ พันตำรวจเอก สุเทพ สัตถาผล และ พลอากาศเอก อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์ แทนนายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร และนายไพรัช วรปาณิ โดยวิธีลงคะแนนลับ ภายหลังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยให้พิจารณา ปรากฏว่า ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายไพรัช วรปาณี กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และพลเอก จิระ โกมุทพงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร และนายไพรัช วรปาณิ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคมที่ผ่านมา

นอกจากนั้น ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้มีมติเลือก ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
รองอัยการสูงสุดอาวุโส และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นอัยการสูงสุด ภายหลังคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รายงานผลการตรวจสอบทั้งในส่วนที่เปิดเผยและรายงานลับต่อที่ประชุมทราบ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 10 สิงหาคม 2558  เวลา 13:43:50 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code