เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. งบประมาณฯ พิจารณางบประมาณรายจ่ายอีก ๕ กระทรวง
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1267 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ -๒๑๖ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและรับฟังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของกระทรวงและหน่วยงานในกำกับอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

- กระทรวงพลังงาน

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว สถาบันการพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬา และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

- กระทรวงแรงงาน

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะได้ติดตามนำมาเสนอในครั้งต่อไป

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 14 กรกฎาคม 2558  เวลา 09:35:27 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code