เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ วิป สนช. พิจารณารายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะชุมชน
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2711 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
วิป สนช. พิจารณารายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชุนจำนวน ๒๑ คน

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชุนตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๓๘ (นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๑ คน ตามที่นายชาญวิทย์ วสยางกูร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ และกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อมีดำริบรรจุระเบียบวาระต่อไป

ที่มาภาพประกอบ : www.gotoknow.org

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 9 กันยายน 2558  เวลา 14:34:43 น.   
หน้า