เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ.คมนาคม สนช. หาทางออก กรณี “สายการบินปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารคนพิการ”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1285 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
กมธ.การคมนาคม สนช. มอบหมายคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาสายการบินภายในประเทศปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารคนพิการ

จากการติดตามปัญหาสายการบินภายในประเทศปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารคนพิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งมาของปัญหาพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไปไม่ถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการ ดังนั้น คณะกรรมาธิการ เห็นว่า เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการบริการด้านการเดินอากาศ จึงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสายการบิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการบนพื้นฐานความปลอดภัยและมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ กรณีสายการบินกำหนดให้การสำรองที่นั่งให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถเข็นนั่ง (Wheelchair) ทุกประเภท ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทางอย่างน้อยเป็นเวลา ๗๒ ชั่วโมง เห็นว่าควรมีการปรับปรุงระยะเวลาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่ขัดกับกฎระเบียบต่าง ๆ

ที่มาภาพประกอบ : www.change.org

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 10 สิงหาคม 2558  เวลา 13:45:37 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code