เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเห็นชอบ “ประธานศาลฎีกา” ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2718 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือก นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๑-๒๗ ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการสรรกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทน นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง ได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ โดยองค์ประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และนายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดกรอบแนวทางในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในเวลาราชการ และไม่เว้นวันหยุดราชการ

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 24 สิงหาคม 2558  เวลา 13:41:24 น.   
หน้า