เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ พิจารณางบรายจ่าย “กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1295 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่งพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานในกำกับ

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มี ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานในกำกับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมโดย

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น เป็นการชี้แจงงบประมาณต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการชี้แจงงบประมาณในกลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การคลังสินค้า ตลอดจนศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จึงได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับเป็นลำดับถัดมา โดยเริ่มต้นด้วยการชี้แจงงบประมาณของกลุ่มอำนวยการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม รวมถึงกลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ได้แก่ กรมชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน

ส่วนความคืบหน้าในพิจารณางบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะได้ติดตามมานำเสนอในครั้งต่อไป

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 22 มิถุนายน 2558  เวลา 11:44:33 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code