เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ “ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 2722 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
ปัจจุบันปัญหาการกระทำความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทนั้น มีปริมาณคดีในลักษณะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับวันจะยิ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและนำความวุ่นวายไม่สงบสุขมาสู่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะสังคมที่ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความเห็นได้อย่างเสรี โดยมีช่องทางในการแสดงออกหลายช่องทาง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะไปกระทบสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นได้โดยง่าย ซึ่งบทความนี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการหมิ่นประมาท องค์ประกอบความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท เหตุยกเว้นความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท เหตุยกเว้นโทษในความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และการหมิ่นประมาททางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามลำดับ
รายละเอียดตามแนบ ตามลิ้งค์
http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2015/09/หมิ่นประมาท.pdf

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 22 กันยายน 2558  เวลา 14:26:34 น.   
หน้า