เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

ย้อนกลับไปหน้ากระดานสนทนา
ชื่อกระทู้ รองประธาน สนช. คนที่สอง เตรียมพร้อมคณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซีย
ชื่อผู้โพส admin5
อ่าน 1273 ครั้ง
ตอบ 0 ครั้ง
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นัดประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กันยายนนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในอาเซียนให้เป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นัดประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน การผลักดันแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายอาเซียน และการพิจารณาการเสนอร่างข้อมติของฝ่ายไทยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกิจการสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม ๑๐ ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะประชุมหารือระหว่างกันในมิติด้านต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กิจการของ AIPA และกิจการสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ซึ่งทุกประเทศจะร่วมผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึง AIPA จะมีการริเริ่มจัดทำกฎหมายในประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นการนำเสนอของประเทศไทยต่อที่ประชุม AIPA คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการหารือกันอีกครั้ง นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้คณะผู้แทนจากฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศในอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ วันที่โพส 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 10:49:37 น.   
หน้า

แสดงความเห็น : *
ชื่อผู้ตอบ : *
แนบไฟล์ภาพ :
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code