เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  วุฒิ ตั้งกมธ. ศึกษาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมM admin5123702 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีเครือข่ายฯM admin5299153330 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คณะกรรมการสรรหา เลือก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินM admin51252030 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับM admin51243030 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”M admin51246025 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากคณะบุคคล เพื่อผลักดันกฎหมายสู่การพิจารณาของ สนช.M admin51235025 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่แสนสดใสM admin51242022 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗M admin5302955022 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ๒๑ ผู้สมัคร ชิงเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดินM admin5307055622 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีค่ะสมาชิกเครือข่ายฯทุกท่านM admin51237019 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “ผู้แทนกฤษฎีกา – ก.คลัง” ชี้แจง กมธ. ทวงถามหนี้ กรณี ครอบคลุม “หนี้นอกระบบ”M admin51263019 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….M admin51231018 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับM admin51249018 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เรียก ก.พ.ร. – กฤษฎีกา – สพธอ. ชี้แจงการออกใบอนุญาตของทางราชการM admin51249017 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ.วิสามัญฯ เชิญ ๒ สนช. ผู้แปรญัตติเข้าชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. กฎหมายแพ่งฯM admin51241017 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองทูตจีนM admin5302753117 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ๑๖ ก.ย. ๕๗ ที่ประชุม สนช. นัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี ๕๘ วาระ ๒ และวาระ ๓M admin51256016 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เลขาฯ สภา ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วM admin5303756516 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษในแวดวงนิติบัญญัติM admin5304255116 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เปิดรับสมัคร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑๒ – ๑๘ ก.ย. นี้M admin51249016 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าM admin5301254315 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ๒๒ ปี วันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาM admin51290115 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  การแถลงนโยบายของ ครม. พลเอก ประยุทธ์ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin5306154215 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ที่ประชุม วิป สนช. เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม พร้อมเสนอที่ประชุม สนช. รับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ. อีก ๕ ฉบับM admin5299153912 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  มติเลือก “พงษ์ชัย” ประธานคณะ กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยM admin5301154612 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  มติที่ประชุม กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งประธาน กมธ.M admin51254011 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะเข้าร่วมประชุม AIPAM admin51266010 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเครือข่ายภาคประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย M admin51239010 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเครือข่ายผู้พิการ ผลักดันการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมM admin5301754010 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนา “สรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย”M admin531085659 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รอง ปธ. สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ๒๓ จังหวัดM admin5123709 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. รับหนังสือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาM admin530515369 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับ พฤหัสนี้M admin5478010639 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin5125303 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทยM admin529855252 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กำหนดการส่งคำแปรญัตติM admin530485462 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็น “กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ”M admin5156795261441 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin5123901 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช. คาดพิจารณาร่างข้อบังคับฯ เสร็จทันประชุม สนช. สัปดาห์หน้าM admin5124601 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  มติวิป สนช. ครั้งที่ ๓ และ ๔ เห็นชอบเสนอที่ประชุมรับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๑๐ ฉบับ แปรญัตติภายใน ๗ วันM admin5124701 กันยายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ร่วมโหวตภาพถ่ายความประทับใจ "กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย"M admin5304454529 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ร่วมโหวตภาพถ่ายความประทับใจ "กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย"M admin51264829 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียนM admin51245029 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51248029 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  โครงการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายฯ กรณีการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภาM admin5303653728 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  แจ้งข่าวการจัดโครงการฯ M admin51271327 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คณะบุคคลร่วมแสดงความยินดีประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติM admin51249026 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  คณะกรรมการสรรหา เลือก คตง. และผู้ว่า สตง. แล้วM admin51233026 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ….M admin5303352525 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บันทึกภาพประวัติศาสตร์…สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๗M admin51246025 สิงหาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24