เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

กระดานสนทนา

  ค้นหาชื่อกระทู้
ชื่อกระทู้ ผู้โพส เปิดอ่าน ตอบ วันที่โพส  
  ***ด่วน ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายฯ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลM admin5128325 กุมภาพันธ์ 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วารสาร "บอกเล่าข่าวสำนักงาน" เชิญทางนี้G Admin1240129 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. เพื่อสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น “กรรมการ ปปง. – ผู้ตรวจการแผ่นดิน”M admin51231126 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เสนอสภา พิจารณาภาคผนวก “ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ๕ ฉบับM admin51218020 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  บทวิเคราะห์ระบบรัฐสภาและระบบการเลือกตั้งเพื่อปรับใช้กับระบบการเมืองของราชอาณาจักรไทยM admin51216020 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เปิดตัว ๙ ผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินM admin51224020 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. ซักถาม กรณีถอดถอน “นิคม – สมศักดิ์ – ยิ่งลักษณ์”M admin51217020 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  testG test1252316 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘M admin5123507 มกราคม 2558แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่G Admin1236430 ธันวาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน ๓ ฉบับM admin51231023 ธันวาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. เพื่อพิจารณา “กรรมการตุลาการศาลปกครอง”M admin51227018 ธันวาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล ได้รับเลือกให้เป็นว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินM admin51224010 พฤศจิกายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. คมนาคม พบรัฐมนตรีคมนาคม “จี้” เร่งพัฒนาการคมนาคมขนส่งM admin5122904 พฤศจิกายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. รับหลักการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ๒ ฉบับM admin5123204 พฤศจิกายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  พินิจเส้นทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ….M admin5121803 พฤศจิกายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับM admin5122703 พฤศจิกายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.M admin5122303 พฤศจิกายน 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. วิสามัญเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….M admin51228031 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เปิด ๑๖ รายชื่อ เข้าชิง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”M admin51235031 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯM admin51222027 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. เห็นชอบให้ “ดิสทัต โหตระกิตย์” เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วM admin51233027 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กำหนดการส่งคำแปรญัตติM admin51230027 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. เกษตรฯ หารือ ก. เกษตรฯ กำหนดกรอบดำเนินงาน “แก้ปัญหาการเกษตรไทย”M admin51230027 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์M admin51232027 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  “กมธ. พลังงาน” ตั้ง ๓ คณะอนุฯ ดูแลพลังงานหลักของประเทศM admin51228024 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. การต่างประเทศ กำหนดกรอบการทำงาน พร้อมตั้งคณะอนุฯ ๓ คณะM admin51216024 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่าด้วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนฯ มีมติเห็นชอบให้ “พล.อ. ธีรเดช” นั่ง ปธ. กมธ. วิสามัญM admin51239022 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธาน สนช. รับข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันM admin51223022 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดนM admin51214022 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….M admin51242314 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนชM admin51226013 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองM admin51231010 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธาน สนช. เปิดงาน “สภานิติบัญญัติไทย ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที”M admin51253210 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธาน สนช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่M admin51246110 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธาน สนช. รับหนังสือขอสนับสนุนกฎหมายยก “อ. บัวใหญ่” เป็นจังหวัดM admin51233010 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศM admin51240110 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ไทยและเมียนมาร์พร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกันM admin5125219 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ใกล้คลอด พ.ร.บ. รับขนทางอากาศระหว่างประเทศM admin5136208 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญM admin5122008 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว M admin5125227 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  กมธ. วิสามัญฯ เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ รายมาตรา คาดแล้วเสร็จภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์M admin5123107 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  เปิดส่ง “เชิงลึก” ตรวจสอบจริยธรรมว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินM admin5123107 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  รองเลขาฯ วุฒิสภา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวM admin5121306 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่M admin5122606 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวM admin5121706 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๖ ฉบับM admin5123106 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนช. ถกแก้ประมวลแพ่งM admin5123703 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับM admin5122103 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
  สนง. เลขาธิการวุฒิสภา สัมมนา “เครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค”M admin5124302 ตุลาคม 2557แจ้งลบกระทู้ไปยังผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งหมด 1,175 กระทู้
หน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24